top of page
  • Writer's pictureK-9

Zašto psi mašu repom ?





Nakon tisućljeća suživota s pripitomljenim psima, još uvijek nas iznenađuje činjenica da u potpunosti ne razumijemo zašto naši dlakavi prijatelji mašu repovima. U novom mišljenju, autori spekuliraju da je ovaj ponašanje možda nastalo kako bi zadovoljilo ljudski unutarnji osjećaj za ritam.


Iako se općenito vjeruje da psi mašu repovima kada su sretni, znanstvena literatura to ne potvrđuje uvijek. Na primjer, nakon pregleda više od 100 studija, autori su otkrili dokaze koji sugeriraju da agresivni psi mašu repovima više od mirnih pasa - "rezultat koji je u suprotnosti s široko prihvaćenim ljudskim uvjerenjem koje povezuje mahanje repa s pozitivnom valencijom kod pasa."


Ostale studije uključene u pregled otkrile su da psi mašu repovima kada se suoče s nasumičnim predmetima poput ventilatora i plastičnih vrećica, "gdje se smatra da mahanje repa u tim situacijama ukazuje na pozitivne emocije i/ili visoku uzbuđenost, ali ne strah ili stres." Ponekad su kućni ljubimci viđeni kako mašu repovima kada su htjeli jesti, sugerirajući da bi ponašanje također moglo funkcionirati kao signal za zahtjev.


Suočeni s tako različitim i kontradiktornim podacima o mahanju repom, autori studije na kraju nisu mogli izvući nikakve definitivne zaključke o tome zašto psi tako rado tresu svojim repovima. Međutim, predlažu dvije hipoteze, od kojih niti jedna nije testirana, ali obje nose određenu logiku.

Prva od njih poznata je kao hipoteza "sindroma domestikacije" i tvrdi da je mahanje repom moglo nastati kao nenamjerni nusprodukt ljudskog odabira za druge osobine. Kako bi to potkrijepili, istraživači se pozivaju na studiju provedenu na srebrnim lisicama, koje su uzgajane da postanu sve pitomije i mirnije kroz 40 generacija.


"Iako ponašanje mahanja repom nije bilo izravno odabrano, pripitomljene lisice pokazivale su ponašanje mahanja repom slično psima i imale su kovrčavije repove," pišu autori. "To bi moglo biti zbog genetske veze između odabira za pitomost i anatomiju repa," nastavljaju, sve to ukazuje na moguću slučajnu vezu između prijateljskog ponašanja i više mahajućih repova kod domaćih pasa.

"Alternativno, ponašanje mahanja repom moglo je biti jedan od ciljeva procesa domestikacije, pri čemu su ljudi (ne)svjesno odabrali pse koji su češće mahali repovima, i potencijalno ritmičnije," kažu istraživači.


"Ovo nazivamo 'hipoteza ritmičnog mahanja pripitomljenih pasa'."

Iako je visoko spekulativna i nedokazana, ova teorija temelji se na istraživanju kognitivne neuroznanosti koje pokazuje da ljudski mozgovi imaju prirodnu preferenciju za ritmičke podražaje. "Ova sklonost izokronim ritmovima mogla bi potaknuti ljudski odabir za upadljivo ritmičko mahanje repom kod pasa

130 views0 comments

Comments


bottom of page